تمام پست ها در سال دوم

سال دوم شماره پانزدهم- اردیبهشت و خرداد ۹۱
آخرین ارسال
تیر ۱۵, ۱۳۹۱, ۱۲ دیدگاه

فهرست مطالب شماره پانزدهم از گوشه کنار فدراسیون: بیت الله عباسپور در یک قدمی مستر المپیا رقابت انتخابی تیم ملی در کرمان اخبار خارجی: نتایج مسابقات حرفه ای نیویرک تمرین: …

سال دوم شماره چهاردهم- اسفند و فروردین ۹۱

سال دوم شماره چهاردهم- اسفند و فروردین ۹۱

اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱, ۱۸ دیدگاه

فهرست مطالب این شماره: از گوشه کنار فدراسیون: از فدراسیون تا انجمن گفتگوی شبکه فیزیک TV با روابط عمومی قهرمانی مسابقات اصفهان به روایت تصویر اخبار خار ...

سال دوم شماره سیزدهم- دی و بهمن ماه ۹۰

سال دوم شماره سیزدهم- دی و بهمن ماه ۹۰

بهمن ۲۲, ۱۳۹۰, ۴ دیدگاه

فهرست مطالب این شماره: از گوشه کنار فدراسیون: اصفهان میزبان رقابت های پرورش اندام تمرین: ناگفته هایی در دنیای پرورش اندام ورزش و دیابت ۲۰ درس عملی برا ...

سال دوم شماره دوازدهم- شهریور و مهر ماه ۹۰

سال دوم شماره دوازدهم- شهریور و مهر ماه ۹۰

بهمن ۲۲, ۱۳۹۰, بدون دیدگاه

فهرست مطالب شهریور و مهر ماه ۹۰: از گوشه کنار فدراسیون: رقابت های آسیایی تایلند تکرار دوباره قهرمانی اخبار: مستر المپیا ۲۰۱۱ تمرین: ناگفته هایی در دنی ...